Compenseren in het digitale onderwijs: mogelijkheden en uitdagingen

Dymphe Laan, MSc

Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Ook binnen het onderwijs zien we een verschuiving van bijvoorbeeld papieren boeken naar digitale methodes. Dit heeft grote voordelen, zoals het beter kunnen inspelen op de individuele behoefte van de leerling. Daarnaast worden leerkrachten ook steeds ICT-vaardiger. Echter, er zijn ook nog veel uitdagingen die we moeten overwinnen bij het inzetten van ICT. Is die adaptieve methodes wel adaptief genoeg voor elke leerling? Heeft een leerling met dyslexie niet meer nodig dan alleen een 'voorleesfunctie'. In deze lezing bekijken we het digitale onderwijs en wat de mogelijkheden en uitdagingen van compenserende hulpmiddelen hierbinnen zijn. 

Over de spreker
Dymphe Laan werkt als orthopedagoog bij Lexima Academie. In de rol van docent en projectleider begeleidt zij scholen en bovenschoolse organisaties bij de juiste inzet en implementatie van o.a. compenserende hulpmiddelen. Haar expertise ligt onder meer bij de inzet van dyslexie-ICT bij vreemde talen en de organisatie (inhoud en techniek) bij toetsen en examens.