De rol van ondersteuners in het Vlaamse onderwijs

Gerlinde Taghon

Als ondersteuner in Vlaanderen ben je een sleutelfiguur in de begeleiding van leerlingen met diverse hulpvragen. Vanuit nauwe contacten met school, ouders, therapeut en CLB bied je bruikbare handvatten voor de leerling zodat deze optimaal kan leren binnen de schoolcontext. De problemen waar ondersteuners tegenaan lopen zijn legio. Deze lezing behandelt de meerwaarde van goed geïmplementeerde educatieve software binnen de ondersteuning.

Over de spreker

Gerlinde Taghon is logopediste en behaalde haar Master Gezondheidsbevordering aan de UGent. Met deze bagage ondersteunde Gerlinde ruim 2 jaar kinderen met onder meer spraak- en taalstoornissen in het basisonderwijs. Daar ondervond Gerlinde hoe uitdagend het is om voor elke leerling de gepaste individuele begeleiding te bieden, en en goede wisselwerking tussen de school- en de thuisomgeving te bekomen.

Gerlinde werkt nu voor Lexima België.