Eindtoets PO met spraaksynthese-PDF

Een leerling met dyslexie mag bij de eindtoets PO gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Kurzweil of Alinea. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDFs beschikbaar. 

 

Voor de centrale eindtoets in het PO geldt dat er gewerkt mag worden met een compenserend hulpmiddel, mits er een geldige dyslexieverklaring aanwezig is. De school mag verklanking aanbieden (tekst-naar-spraaksoftware), maar mag niet zelf met alternatieve voorzieningen komen (mondelinge afname, rekenmachine, spellingskaarten, woordenboek). Ook mag er geen gebruik gemaakt worden van het internet, digitale woordenboeken, spellingcontrole of encyclopedieën. Belangrijk is dat, wanneer er gewerkt wordt met een dergelijk programma, bepaalde functies worden geblokkeerd. Tot slot geldt dat de leerling, wanneer nodig, langer de tijd mag nemen.

 

De toetsaanbieders voor de eindtoets PO hanteren een deadline voor bestelling. Voor meer informatie over de eindtoets en regels voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte kun je terecht bij de betreffende toetsaanbieder:

De Centrale Eindtoets PO van het CvTE
De IEP Eindtoets van Bureau ICE