Élke leerling een gemotiveerde lezer

Drs. Kim de Jong & Dr. Linda van den Bergh

Kinderen verdienen alle kansen om zich te ontwikkelen. Toch weten we dat bepaalde leerlingen meer kansen krijgen dan anderen. Wat is er nodig om de leesmotivatie en leesontwikkeling van alle kinderen te stimuleren? Opvattingen en verwachtingen spelen een belangrijke rol in je perceptie en in je professionele handelen. We bespreken kennis uit theorie en praktijk over kansen(on)gelijkheid en hoge verwachtingen.

Over de sprekers

Kim de Jong werkt als docent op de Fontys Masteropleiding Educational Needs als docent taal, is List-begeleider en werkte eerder als leerplanontwikkelaar bij SLO en als leesconsulent bij de bibliotheek. Leesbevordering, leesmotivatie en ondersteuning aan alle leerlingen zijn belangrijke onderwerpen in haar werk.

Linda van den Bergh startte haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. Nu is zij lector ‘Waarderen van Diversiteit’. Haar missie is het ontwikkelen van onderbouwde en bruikbare kennis, tools en strategieën die leraren helpen onderwijs te geven waarin iedere leerling volop kansen krijgt. Linda heeft meegeschreven aan Werk maken van gelijke kansen en de NRO leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen.