Examode voor Kurzweil

Veilig digitaal toetsen met eXamode

Kurzweil is uitgebreid met eXamode. Scholen gebruiken eXamode om digitaal toetsen en tentamens af te nemen in een veilige en afgesloten omgeving.

Leerlingen of studenten met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen met eXamode ook tijdens toetsen en tentamens op hun eigen device hun vertrouwde compenserende programma gebruiken. Fijn voor hen, want dit zorgt voor minder stress en frustraties. Voor de school is er minder organisatiedruk. Het is namelijk niet nodig leerlingen in aparte lokalen of met andere computers te laten werken. 

 

eXamode geeft:

Minder organisatiedruk bij de school
Consistent zorgbeleid door compenseren tijdens toetsen
Minder stress en frustratie bij de leerling of student

 

eXamode is eenvoudig te bereiken op kurzweil.lexipoort.nl.

Supervisor bepaalt
De supervisor zet toetsen klaar in de afgeschermde omgeving van eXamode. Per toets is het mogelijk om documenten toe te voegen, de duur van de toets in te stellen en het gebruik van bepaalde ondersteunende functies, waaronder woordvoorspeller, spellingcontrole en woordenboeken, te blokkeren. 
 
Leerlingen en studenten hebben tijdens de toets toegang tot de documenten en functies die de supervisor beschikbaar heeft gesteld. Het moment dat een leerling de toets verlaat, of buiten de toets acties onderneemt, wordt de toets vergrendeld. Tijdens de toets houdt een logboek deze eventuele onderbrekingen bij. 

Hoe werkt eXamode?
eXamode is te gebruiken door elke organisatie die Kurzweil gebruikt. Je leest meer informatie op onze webpagina over Kurzweil

 

In de handleiding van eXamode lees je meer over het gebruik ervan. 
Lees ook onze Veelgestelde vragen over eXamode.

 

Voor scholen die werken binnen een bestuurslicentie organiseren wij op verzoek kennissessies over eXamode. Hierin laten we stap voor stap zien hoe het in de praktijk werkt. Neem contact op met je projectleider vanuit Lexima om een afspraak te maken. 

 

Tijdens onze trainingen over Kurzweil kun je ook vragen stellen over eXamode.