IDAA

De Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen is een test die bijdraagt aan de diagnose van dyslexie bij leerlingen en (jong)volwassenen vanaf 16 jaar.

Diagnostisch testinstrument

De test is gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde analyse van de kernvaardigheden van

lezen en spellen en de processen die daaraan ten grondslag liggen.

De test brengt de cognitieve kerntekorten in beeld die typerend zijn voor dyslexie; zowel de kwantitatieve verschillen tussen individuen (goed-zwak) alsook de kwalitatieve verschillen binnen individuen.

De test is in opzet en inhoud aangepast aan het niveau van lezen en spellen van de doelgroep van jongvolwassenen in Nederland en Vlaanderen.

De test is genormeerd en gevalideerd voor Nederland en Vlaanderen volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

 

De IDAA geeft informatie

- over de ernst van leesproblemen met het oog op de onderkennende diagnose van dyslexie, waarin objectief waarneembare kenmerken centraal staan.

- over cognitieve kerntekorten die typerend zijn voor dyslexie en, in combinatie met andere diagnostische gegevens, een samenhangend beeld geven van de factoren die ten grondslag kunnen liggen of gerelateerd zijn aan de stoornis (verklarende diagnose).

- die bijdraagt tot de indicerende diagnose van dyslexie met het oog op algemene richtlijnen voor de adviezen-op-maat en ondersteuning.