Bestuurslicentie geeft hoge leeropbrengst

Steeds meer besturen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs werken samen om laaggeletterdheid en laaggecijferdheid te bestrijden. Samenwerkende scholen behalen een hoge leeropbrengst en zorgen dat de inzet voor langere tijd is gewaarborgd. Bovendien betalen deelnemende scholen een lagere prijs per leerling dan bij een individuele inzet via losse schoollicenties.

 

Bovenschools werken kan al vanaf twee scholen. 

Aantal besturen dat werkt met een bestuurslicentie per provincie

5 voordelen van werken met een bestuurslicentie

1. Borging van kwaliteit door structurele projectbegeleiding, jaarlijkse
voortgangsrapportage en evaluatiemomenten
2. Hogere effectiviteit door ondersteuning bij implementatie en gebruik van het
programma, onder meer door gebruikerstrainingen
3. Verbetering resultaten binnen het bestuur door het delen van kennis en
ervaringen en het bevorderen van professionaliteit en expertise
4. Continuïteit door breed gedragen besef van het belang van de interventie
5. Prijsvoordeel. Tot 30% lagere licentiekosten!

Zet de educatieve software van Lexima bovenschools in en geef geletterdheid voorrang.

We informeren je graag over de voordelen van bestuurslicenties.

Ervaringen met bestuurslicenties

Waarom een bestuurslicentie?

De bestuurslicentie van Lexima bestaat uit:

- ondersteuning bij software-implementatie

- projectbegeleiding gedurende de looptijd van het contract

- inzet van vaardigheids- en verdiepingstrainingen.

 

Lexima begeleidt nu al meer dan 200 projecten waarin onze educatieve interventies lees- en reken problemen voorkomen en geletterdheid bevorderen. Ook de inzet van compenserende software voor leerlingen met dyslexie wordt vaak bovenschools georganiseerd. Profiteer net als deze  ruim 4.000 scholen van efficiënt samenwerken en van een aanzienlijke besparing in tijd en geld.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

In dit oriënterend gesprek geven wij je informatie over de voordelen van bestuurslicenties.