Samen sta je sterk!

Scholen hebben de taak om onderwijs te bieden dat alle leerlingen laat groeien. Dit is best uitdagend. Want hoe zorg je voor de juiste begeleiding van leerlingen die moeite hebben met lezen, spelling en/of rekenen? 

Doordat we scholen in het hele land bezoeken, weten we waar zij tegenaan lopen en hoe we hen goed kunnen ondersteunen om onze programma's zo effectief mogelijk in te zetten.  Dit doen we door het aanbieden van een bestuurslicentie met de juiste ondersteuning om onze programma's succesvol te implementeren. Daarnaast bieden we op een projectmatige manier begeleiding.   
 
Uit onderzoek blijkt dat scholen die met een bovenschoolse aanpak werken, na twee jaar een programma effectiever inzetten dan scholen zonder een bovenschoolse aanpak. De inzet wordt voor langere tijd gewaarborgd. 

 

Kom meer te weten over de voordelen van de bestuurslicentie met ondersteuning.

Meer dan 250 schoolbesturen en ruim 4.000 deelnemende scholen zijn je voorgegaan. Bekijk hier een greep uit de schoolbesturen waarmee we samenwerken.  

Waarom een bestuurslicentie met ondersteuning?

Een bestuurslicentie is een gezamenlijke inzet van digitale programma's met professionele ondersteuning vanuit Lexima.  
 
Met een bestuurslicentie kies je voor een moderne educatieve technologie en een professionele beleidsvoering, gebaseerd op een bewezen aanpak: 
- die goed is verankerd en hogere leeropbrengsten mogelijk maakt; 
- waarbij scholen deskundig worden begeleid bij de uitvoering van het onderwijstraject; 
- waarbij scholen gezamenlijk training en scholing inkopen en op eigen locaties of online organiseren. 

 

Download hier de flyer met voordelen van een bestuurslicentie met ondersteuning om te delen binnen je bestuur.

Ondersteuning is cruciaal voor hogere kwaliteit.

Een goede implementatie helpt bij de realisatie van de doelstelling, door het effectief inzetten van tijd, geld en mankracht. Door dit goed neer te zetten zorg je voor voortgang van een project in plaats van eenmalige inzet. Het voorkomt dat we allemaal zelf opnieuw het wiel gaan uitvinden. Deze voortgang evalueer je, om zo te leren en bij te sturen.  
 
Samen met de onderwijsinstelling stellen we doelen en ambities. We maken een plan, zorgen dat professionalisering plaatsvindt organiseren intervisie bijeenkomsten, evalueren aan de hand van vragenlijsten en date en sturen bij.  

Benieuwd naar de mogelijkheden?