Taalrijk is kansrijk: het benutten van meertaligheid in het onderwijs

Prof. dr. Joana Duarte & Haytske Zijlstra, MSc.

Meertaligheid speelt een belangrijke rol in onderwijsgelijkheid, maar het ontbreekt scholen aan voldoende handvatten om effectief meertaligheid in hun lessen te integreren. In de lezing zullen de resultaten van het Multiquityproject gepresenteerd worden. Op basis van een literatuuronderzoek en een verzameling van best practices stellen wij een meertalige benadering voor om onderwijsongelijkheid aan te pakken.

Over de sprekers

Joana Duarte is bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij ook lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Haar onderzoek richt zich op taalonderwijs in meertalige omgevingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Haytske Zijlstra is instituutsopleider binnen de Universitaire Pabo van Amsterdam en onderzoeker binnen de Universiteit van Amsterdam. Momenteel houdt ze zich bezig met het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs door het benutten van de meertaligheid van leerlingen. Van 2009 tot en met 2021 heeft ze onderzoek verricht naar het interventieprogramma Bouw! Ze begon haar carrière als leerkracht (speciaal) basisonderwijs.