Thematisch (kleuter)onderwijs in theorie en praktijk

Erik Meester, MEd

Op veel scholen is het besef doorgedrongen dat taalonderwijs vaak meer betekenis en nut heeft als het wordt verbonden met het onderwijs in wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, enz.). In deze lezing legt Erik Meester uit waarom dat zo is en hoe je dat in de praktijk kunt vormgeven.

Over de spreker

Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.