Werk aan groei in begrip met het DENK!-programma

Drs. Eveline Wouters

Onlangs verscheen de publicatie ‘De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen’ (Houtveen & Van Steensel, 2022). Daarin staat beschreven welke kernelementen een rol spelen bij effectief onderwijs in begrijpend lezen. In deze lezing wordt toegelicht hoe de zeven pijlers concreet zijn uitgewerkt in de herziene handleiding van het DENK!-programma, een methodiek voor begrijpend lezen.

Over de spreker

Eveline Wouters is werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht als docent van de Master Educational Needs en onderwijsadviseur op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs.

Zij is LIST- en DENK! Werk aan groei in begrip projectbegeleider. Tevens is zij werkzaam bij het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht.