Op 2 mei heeft Letterster een update gehad om het programma nog completer te maken: 

- Verdubbeling van het aantal woorden bij woordlezen naar meer dan 4.000!  
- Het invoeren van de DLE (didactische leeftijd equivalent) score bij lezen en een intake toets bij spelling zorgen voor een programma op maat. 
- Splitsing tussen het nauwkeurig lezen en het sneller (op tempo) lezen. Per leerling kan hiermee gericht geoefend worden.   

 

In de demo en webinar zijn deze updates nog niet verwerkt. Dit doen we zo spoedig mogelijk. Heb je vragen over de updates, dan horen wij het graag.

 

Demo

Bekijk de demo en ontdek hoe Letterster werkt. Binnen 10 minuten leer je alles over de belangrijkste functionaliteiten. 

Webinar

Wil je meer leren over Letterster en hoe je ermee kunt bijdragen aan effectief onderwijs? Schrijf je dan nu in voor de webinar. Tijdens de webinar kun je via de live-chat vragen stellen aan onze inhoudsexperts.

De kern van Letterster

Oefenen met lezen en/of spelling

In Letterster oefent de leerling met lezen en /of spelling. Leerlingen oefenen op een effectieve manier het eigen maken van de spellingregels met behulp van een gestructureerde aanpak (stappenplannen, klankenschema, uitlegvideo's). Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster de logische opbouw van het SLO. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Op het gebied van lezen oefenen leerlingen met nauwkeurig en tempo lezen op basis van woord flitsen en tekst lezen. 

 

Oefenstof op maat

Letterster past de lesstof aan het niveau, het tempo en de vorderingen aan. Op basis van een intaketoets (spelling) en/of het invoeren van de DLE (didactische leeftijd equivalent) score (lezen) krijgt de leerling een programma op maat. Letterster is methode onafhankelijk en adaptief, dus leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Na elke oefening krijgt de leerling procesgerichte feedback.  


Leerlingen oefenen periodes van 12 weken. In Iedere week komt er een nieuwe pin, met de bijbehorende lessen, vrij. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. 

Methode-onafhankelijk en vertrouwd

Letterster is naast elke lesmethode te gebruiken. Het programma is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om leerlingen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook leerlingen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en leerlingen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster. 

Schaf een licentie aan voor onbeperkt gebruik
Bestel Letterster
Kies voor een bestuurslicentie met korting
Bekijk de voordelen

Letterster

Pak lees- en spellingproblemen aan

Letterster is een digitaal programma voor leerlingen in groep 4 tot en met groep 8 die extra ondersteuning nodig hebben bij lezen en/of spellen.  

Het programma pakt zowel lezen als spelling gecombineerd aan, maar kan ook ingezet worden voor enkel lezen of enkel spelling.  

 

  • Gerichte aanpak voor spelling- & leesontwikkeling: snellere aansluiting bij het niveau van de groep. 
  • Tijdbesparing: programma brengt hiaten in kaart van de leerling en selecteert passende oefeningen.  
  • Visuele en auditieve ondersteuning: o.a. instructies van een orthopedagoog, filmpjes en steunkaarten.  
  • Feedback: Tijdens het oefenen krijgt de leerling inzicht in zijn voortgang.  
  • Ontwikkeld vanuit ondersteuningsniveau 4: daarmee ook geschikt om aan te bieden na een behandeltraject voor blijvende ondersteuning en terugvalpreventie.

    Wil jij bijdragen aan onderwijsonderzoek en gratis gebruikmaken van Letterster? Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor het onderzoek!

Het programma is in te zetten op ondersteuningsniveau 2 en 3 in de groepen 4 tot en met 8. Veel scholen zetten Letterster in als programma na Bouw!

Meer weten over Letterster

Symbolen koppelen aan klanken

Letterster werkt met eenvoudige en logische symbolen die aan klanken zijn gekoppeld. Door deze symbolen is de leerling zich al bewust van de type klanken die er in het woord voorkomen voor hij of zij het woord gaat lezen of schrijven. In de praktijk blijkt dat de leerlingen snel de symbolen aan de bijbehorende klanken weten te koppelen en dat dit hen helpt te komen tot de juiste lees- en schrijfwijze.

Op wetenschappelijke basis

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellingproblemen en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg. Het programma sluit aan bij de werkzame componenten die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) noemt in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Bekijk hoe Letterster aansluit bij de werkzame componenten