Training

Het vergroten van de kennis over en de vaardigheid met onze producten staan in de trainingen centraal. Deelnemers leren werken met de software en de mogelijkheden ervan optimaal te benutten. Het volgen van een training leidt tot een betere inzet van de programma's en vergroot de leeropbrengst.

De trainingen van Lexima zijn erkend door Cedeo, daarnaast is Lexima een CRKBO geregistreerde instelling.

Wij verzorgen ook traingingen waarin we kinderen samen met hun ouders leren werken  met compenserende software.