Webinar

Ontdek hoe Bouw! bijdraagt aan effectief onderwijs door onze gratis on-demand webinar te bekijken. In slechts 15-20 minuten kom je alles te weten over Bouw!

Demo

Bekijk de demo en ontdek hoe Bouw! werkt. Binnen 10 minuten leer je alles over de belangrijkste functionaliteiten. 

De kern van Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! geeft hulp bij de verschillende fasen van het leren lezen. Dit is belangrijk voor leerlingen die een risico lopen op het ontwikkelen van leesproblemen, zoals leerlingen met een laaggeletterde thuissituatie, een taalontwikkelingsstoornis of NT2-achtergrond. 

 

Bewezen effectief

Bouw! geeft zwakke lezers een goede basis om de lees- en spellingvaardigheid verder te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die met Bouw! werken ruim 60% minder leesproblemen en diagnoses dyslexie krijgen. Ook zie je dat behaalde resultaten beklijven. Hierbij gaat het niet alleen om een verbeterde leesvaardigheid, maar ook om een groei in zelfvertrouwen en leesmotivatie.

Bekijk het onderzoek naar de effectiviteit van Bouw!

Lees de samenvatting van het promotie-onderzoek naar de interventie Bouw! door Haytske Zijlstra, UvA (2015) (PDF)

Praktisch en flexibel

Bouw! mag op ondersteuningsniveau 3 worden ingezet met ouders en oudere leerlingen als tutor, mits de leesspecialist ende leerkracht de ontwikkeling volgen.

Bouw! is een modern en adaptief programma dat rekening houdt met de voortgang van de leerling. Dit maakt werken met het programma flexibel. 

 

Spelenderwijs oefenen in Bouw! memory
In het Bouw! memoryspel oefenen kinderen met lezen en spellen. De kaarten helpen hen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.

Bestel het Bouw! memory spel

Schaf een licentie aan voor onbeperkt gebruik
Bestel Bouw!
Kies voor een bestuurslicentie met korting
Bekijk de voordelen

Bouw!

Voorkomt leesproblemen

Bouw! is een preventief programma dat leerlingen ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma geeft inzicht in alfabetische principes als de klank-tekenkoppeling en draagt bij aan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn.

Zet Bouw! in op ondersteuningsniveau 2 en 3. Het is geschikt voor leerlingen vanaf halverwege groep 2 tot en met groep 4.

  • Voorkomt onnodige frustratie en leesproblemen bij de leerling 
  • In te zetten met niet-professionele tutoren op ondersteuningsniveau 3
  • Bewezen effectief zowel wetenschappelijk als in de praktijk! 
  • Bouw! ondersteunt op 5.865 scholen 179.271 zwakke lezers

Meer weten over Bouw!?

Tutoren zorgen voor begeleiding

In Bouw! begeleiden niet-professionele tutoren de leerling. Zo ontlast je de leerkracht.

De tutor geeft feedback en emotionele ondersteuning aan de leerling, waardoor de leerling gericht en met vertrouwen zijn of haar leesvaardigheid kan verbeteren. Ouders, vrijwilligers en oudejaarsleerlingen kunnen de rol van tutor op zich nemen. 

De inzet van Bouw! is het meest succesvol als alle lessen uit het programma worden gedaan.

 

Bereikbaar vanuit Lexipoort

Bouw! is bereikbaar via Lexipoort, het klantportaal van Lexima. Hierin doe je ook het beheer van het programma. Daarnaast zien leerkrachten en intern begeleiders in Lexipoort resultaten in van alle leerlingen die met de producten werken.

Lees meer over Lexipoort 

Werkwijze

Leerlingen die nog geen leesonderwijs hebben gevolgd leren in 'Bouw! Start' letters, lettercombinaties en eenvoudige woorden vormen. Ook kinderen die moeite hebben met de klank-tekenkoppelingen en woordsynthese beginnen hier. 

Zwakke lezers starten in groep 3 of groep 4 met Bouw!. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. 

Veelgestelde vragen

Vaak kan de leerkracht al in groep 2 zien welke leerling een risico lopen op het ontwikkelen van leesproblemen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, tonen aan dat in het bijzonder een lage letterkennis en een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen. Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen. Het is daarom raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

Bouw! mag op ondersteuningsniveau 3 worden ingezet met ouders en oudere leerlingen als tutor, mits de leesspecialist samen met de leerkracht de ontwikkeling volgt. De leesspecialist neemt de tussentijdse toetsen af en blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de begeleiding. De oefentijd is minimaal 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal tenminste 60 minuten) per week.

Bouw! kan vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan wordt wat een leerling beheerst. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.

Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

Onze programma’s

product image product brand

Pak lees-en spellingproblemen aan

Bekijk
product image product brand

Oefenen met spelling en woordenschat

Bekijk
product image product brand

Leesbevordering en leesplezier met Boekies

Bekijk
product image product brand

Verbeter de rekenvaardigheid met Rekenheld

Bekijk
product image product brand

Automatiseer het leesproces op woordniveau

Bekijk
product image product brand

Oefen extra met spelling en woordenschat

Bekijk