Webinar

Demo

Ontdek hoe Bareka bijdraagt aan effectief onderwijs door onze gratis on-demand webinar te bekijken. In slechts 15-20 minuten kom je alles te weten over Bareka.

Bekijk de demo en ontdek hoe Bareka werkt. Binnen 9 minuten leer je alles over de belangrijkste functionaliteiten. 

De opbouw van het Rekenmuurtje en méér inzicht in de rekenontwikkeling 
Leren rekenen kun je zien als een opeenstapeling van kennis en vaardigheden: de basisvaardigheden moeten eerst goed beheerst zijn voor nieuwe rekenkennis kan worden opgedaan. Om in de bovenste lagen te kunnen bouwen, moeten daarom eerst de steentjes uit de lagen eronder stevig liggen: geautomatiseerd zijn. Zo ontstaat inzicht in de rekenontwikkeling, bij begeleiders, maar ook bij leerlingen en hun ouders! 


In laag 1, 2 en 3 van Bareka’s Rekenmuurtje vind je donkergroene stenen: dat zijn de drempel- of speedstenen. Deze stenen vormen de basis voor het automatiseren van het rekenen, en vlot en snel beheersen is een voorwaarde voor het correct op kunnen lossen van sommen in de lagen erboven van het Rekenmuurtje 3.0. De Bareka Online Rekentoetsen geven per steentje inzicht op de power en speed. 

 

Preventief toetsen voor inzicht en remediëren 
Doe je een preventieve meting bij een leerling op een laag, lagen of steentje(s), dan wordt het bijbehorende steentje van het Rekenmuurtje gevuld: rood (onvoldoende beheerst), oranje (twijfelachtig), lichtgroen (goed) of, als het gaat om een speed-steentje, donkergroen (voldoende geautomatiseerd). Zo kun je je leerstofaanbod aanpassen aan die steentjes die extra oefening nodig hebben en kun je zorgen voor gerichte remediëring om grote rekenachterstanden op te pakken. 

 

Samenwerking met Rekensprint Online
De remediëring van grote (en kleine) rekenachterstanden kun je aanpakken met Rekensprint's RS Online! 
In het dashboard lees je Bareka rapportages in, en je kunt direct per steentje een RS Online Oefenprogramma koppelen. Je volgt leerlingen vervolgens in de rekenmuurrapportages van Rekensprint Online.

 

Wanneer leerlingen oefenen in RS Online, worden, in het Dashboard, de gemaakte sommen ook weergegeven op een Rekenmuurtje. Zo kun je de voortgang van je leerling volgen en zien welke steentjes nog extra oefening nodig hebben. Die oefening zet je vervolgens met een klik op de knop klaar: klik op het steentje dat nog niet beheerst is en er verschijnt een passend oefenprogramma dat samengesteld werd door Piet Bandstra, auteur van Bareka, en Marijke Theunissen, auteur van Rekensprint. Je leerling kan hiermee zelfstandig of, zoals je van Rekensprint gewend bent, begeleid aan de slag.

 

Bareka & Rekenmuurtje 3.0 
Bareka is ontwikkeld door Bandstra Speciaal Rekenadvies. De Bareka-rekentoetsen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen, en op de resultaten van een uitgebreid onderzoekstraject naar het bestaan en de werking van rekendrempels van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Augustus 2021 is het Rekenmuurtje 3.0 gelanceerd. In deze vernieuwde versie van het Rekenmuurtje is een aantal cruciale bouwstenen voor het rekenen tot 100 toegevoegd, bijvoorbeeld somtype 6+…=10. Uiteraard zijn ook de toetsen aangepast op deze nieuwe versie. 
 
Er is maar één Rekenmuurtje van Bareka. En dat is de ontwikkelde rekenmuur die een wetenschappelijke onderbouwing (RUG Groningen) heeft op alle donkergroene stenen (rekendrempels), m.u.v. de twee stenen 6+..=10 en 16-..=10, die augustus 2021 om praktische redenen en op verzoek van gebruikers zijn toegevoegd. De Bareka Rekentoetsen Getalbegrip, Power en Speed zijn hieraan gekoppeld en zij rapporteren per steentje op zowel power als speed van het rekenen. De termen ‘power’ en ‘speed’ zijn termen die geïntroduceerd zijn door de ontwikkelaars van het Rekenmuurtje van Bareka.

 

Er zijn andere rekenmuurtjes (Malmberg, Snappet e.a.) in omloop, die helaas voor de nodige verwarring bij schoolgebruikers kunnen zorgen, geen metingen op power en speed (per steentje) mogelijk maken, en geen wetenschappelijke onderbouwing kunnen aantonen. Bovendien hebben zij géén samenwerking met Rekensprint voor dagelijkse, effectieve remediëring nadat rekenhiaten in steenlagen en op steentjes zijn vastgesteld met de Barekametingen op getalbegrip, power en speed.

 

Lexima is een reseller van de producten Bareka en Rekensprint Online. Schoolsupport Uitgeverij is een zusterbedrijf van Lexima.

Schaf een licentie aan voor onbeperkt gebruik
Bestel Bareka
Samenwerking met Rekensprint Online
Meer weten over Rekensprint Online

Bareka

Maakt hiaten in de rekenontwikkeling inzichtelijk

Koppel de uitslagen van de Bareka Online rekentoetsen aan de uitgebreide oefenprogramma's in Rekensprint Online. Zo verklein je grote en kleine rekenachterstanden en werk je elke dag aan automatiseren.

Met Bareka’s Rekenmuurtje breng je hiaten in de rekenontwikkeling helder in beeld. De (online) toetsen geven je inzicht in zowel de
• power (de beheersing van de verschillende rekenbewerkingen) als
• speed (de vlotte beheersing of de automatisering van de rekenbewerkingen), van elke laag en elk steentje uit de Rekenmuur 3.0.

 

Meer weten over achtergronden en effectiviteit van rekenonderwijs?

Download het whitepaper over effectief rekenonderwijs