Lexipoort

Lexipoort is het portaal van Lexima, de programma’s starten vanaf deze plek op. Hierin doe je ook het beheer van (bijna) al jouw Lexima-programma’s. Je maakt er leerlingenlicenties aan, of laad leerlingen in via Basispoort.

Leerkrachten en intern begeleiders zien in Lexipoort de resultaten in van alle leerlingen die met de producten werken. Zo maken we de dossiervorming en doorverwijzing naar de zorg eenvoudig.  


Het portaal is te bereiken via lexipoort.nl

 

De programma's die in Lexipoort werken zijn Bouw!, Boekies, BLOON, Letterster, Flits! Tutorlezen en Rekenheld. 

Rollen  

Binnen Lexipoort wordt gewerkt met 3 rollen.

Beheerders kunnen zaken regelen rondom accounts en licenties. Zij maken gebruikers aan, of laden ze in via Basispoort. Ook delen ze rollen uit en kennen ze producten toe.  
Begeleiders hebben toegang tot de resultaten van de aan hen gekoppelde leerlingen en programma’s waarmee leerligen werken. Het is mogelijk om voor meerdere scholen en meerdere programma’s begeleider te zijn.  

Leerlingen zien na inloggen de programma’s waaraan zij zijn gekoppeld. Om te oefenen met een programma klikt de leerling op de betreffende tegel. Het programma start direct. 

Overzichtelijk dashboard 

Na inloggen op Lexipoort kom je in het school-dashboard. Hier vind je grafieken over het gebruik van de programma's. Ook is er een onderdeel met de laatste mededelingen en release notes. Zo weet je altijd wat er speelt! 

Resultaten pagina’s 

De resultatenpagina’s zijn van grote hulp voor intern begeleiders (en leerkrachten). Ze tonen in een oogopslag hoe het oefenen gaat. Hebben de leerlingen voldoende tijd doorgebracht in het programma? Met welke leerstof zijn ze bezig? Hoe is het oefenen gegaan?

Met een uitdraai van de resultaten breng je eenvoudig ouders of andere leerkrachten op de hoogte van de ontwikkeling van een leerling. Deze uitdraai is ook bruikbaar als bijlage voor de doorverwijzing naar de vergoede zorg. 

Informatiepleinen 

Van een aantal programma's (Bouw!, Boekies en Letterster) is binnen Lexipoort een informatieplein beschikbaar. Via deze pleinen krijgen gebruikers extra ondersteuning bij het implementeren van de software op school. Er staan praktijkvoorbeelden op, extra werkbladen of opdrachten, onderzoeken en video's. Het biedt alles wat je nodig hebt voor het slagen van het programma bij jou op school.    

Basispoort 

Een van de meest gebruikte manieren om eenvoudig aan de slag te gaan met producten van Lexima is het koppelen van Basispoort aan Lexipoort. Alle leerlingen komen in Lexipoort te staan zonder dat je accounts hoeft aan te maken. Vervolgens koppel je de leerlingen aan een of meerder producten.  
Leerlingen kunnen vervolgens direct aan de slag door in te loggen via Basispoort.