Programma Verbetering basisvaardigheden
Interventies die passen bij de menukaart 

Goed nieuws van het ministerie van OC&W! Het ministerie investeert namelijk de komende jaren structureel € 1 miljard om de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid op orde te krijgen. Deze verrijking moet ervoor zorgen dat alle leerlingen eerlijke kansen krijgen.

 

Inzicht in taal

Nu verlaten nog te veel leerlingen de school zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Deze basisvaardigheden zijn nodig om andere schoolvakken succesvol te volgen én zorgen dat de leerlingen van nu zich straks redden in de maatschappij.

 

De educatieve software-interventies van Lexima zorgen dat de basisvaardigheden op het gebied van taal verbeteren. Doordat de vaardigheden lezen en spelling verbeteren kunnen leerlingen zich richten op tekstbegrip waardoor ze zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen op school kunnen werken. 

Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:

- softwarelicentie voor onbeperkt gebruik binnen de school
- online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
- voortgangsrapportage

Interventies

Leesbevordering

Boekies

Uitgewerkte lessen voor leesbevordering
Boeken die passen bij leesniveau en belevingswereld
Diverse vormen van leesondersteuning


Preventie

Bouw!

Voorkom onnodige diagnoses dyslexie
Voldoe aan de eisen van zorgniveau 3
Inzet met tutoren ontlast leerkracht
Behaalde resultaten beklijven


Remediëren

Letterster

Pak zowel lees- als spellingproblemen aan
Persoonlijk programma op maat voor de leerling
Zowel visuele als auditieve ondersteuning

Flits! Tutorlezen

Automatiseren van het lezen voor de hele basisschool
Adaptief programma dat vorderingen van de leerling volgt
Voor tutoren is geen voorkennis van leren lezen vereist

Adaptief programma dat vorderingen van de leerling volgt
Oefeningen op klankherkenning en klankonderscheid.
Prikkelarme leeromgeving

BLOON

Sluit aan bij veelgebruikte oefenmethodes
Individueel én klassikaal in te zetten
Verschillende overhoormethodes


Compenseren

Alinea Online

Ondersteun de gebruiker bij het lezen, schrijven en studeren
Maak gebruiker zelfredzaam op zijn of haar cognitieve niveau
Beste prijs-kwaliteit verhouding in de markt

Alinea Suite

Ondersteun de gebruiker bij het lezen, schrijven en studeren
Maak gebruiker zelfredzaam op zijn of haar cognitieve niveau
Software voor Windows kan bij examens worden gebruikt 
Slimme woordvoorspeller, ondersteunt bij werkwoordspelling

Kurzweil 3000

Ondersteun de gebruiker bij het lezen, schrijven en studeren
Maak gebruiker zelfredzaam op zijn of haar cognitieve niveau
Software voor Windows kan bij examens worden gebruikt 
Ideaal voor het maken van mindmaps

Read&Write

Ondersteun de gebruiker bij het lezen, schrijven en studeren
Maak gebruiker zelfredzaam op zijn of haar cognitieve niveau
Beschikt over alle talen die in Google worden gebruikt
Uitgebreid afbeeldingenboek