Zin in lezen Lezen verhoogt de leesvaardigheid én woordenschat. Leesmotivatie is een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid.
Voorkom problemen Geef leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling op tijd de juiste preventieve ondersteuning.
Werk achterstand weg Een effectieve aanpak van lees-, spelling- en rekenachterstanden is gestructureerd en sluit aan bij de problematiek van de leerling.
Zelfredzaamheid Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengt.

Programma's

De educatieve software van Lexima ondersteunt op het gebied van lezen, schrijven en rekenen en draagt bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid. De software sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en is afgestemd op zijn of haar specifieke lees-, spelling- of rekenontwikkeling. Lexima-software is methode-onafhankelijk en dus naast elke lesmethode te gebruiken.

Lexima-software kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. De programma’s zijn methode-onafhankelijk en worden op veel scholen ingezet. Leerlingen kunnen niet alleen op school, maar ook thuis inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Ook in behandelpraktijken wordt met de software gewerkt. 

De software volgt een doorlopende leerlijn en past bij de pijlers leesbevordering, preventie, remediëren en compenseren.

Zet interventies bestuursbreed in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid en gecijferdheid door de interventie bestuursbeed in te zetten. Bij de bestuurslicentie krijgen de deelnemende scholen projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima. Zo bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

usp-icon-rebrand Sluit aan op de behoeftes van individuele leerlingen
usp-icon-rebrand Rapportage geeft inzicht in vordering
usp-icon-rebrand Effectief bevonden door experts