Ontdek hoe samenwerken geld en tijd bespaart.

Bestuurslicentie Alinea Suite

Tot 30% korting op een bestuurslicentie voor Alinea Suite

Op veel plekken in ons land zetten besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten programma's van Lexima in op alle aangesloten scholen. Zo werken zij samen aan het verbeteren van de spellingvaardigheid en het bevorderen van geletterdheid en gecijferdheid.

Dankzij de samenwerking binnen de bestuurslicenties zijn onderwijsprofessional beter in staat leerlingen de juiste hulpmiddelen aan te reiken, hen aan te moedigen en hen te helpen bij het trotseren van hun uitdagingen.

Voordelen van deze bovenschoolse aanpak:

  • tot 30% korting op een licentie voor Alinea Suite
  • effectieve inzet door ondersteuning bij de implementatie en gebruik
  • hogere leeropbrengst door optimale inzet van Alinea Suite

Inmiddels werken al meer dan 4.000 scholen met een bestuurslicentie.

Aantal bestuurslicenties per provincie