Zelfredzaam dankzij compenserende software

Leerlingen gelijke kansen bieden, leerdrempels helpen wegnemen en zelfs hun leerrendement verhogen? Dat wil toch iedere leerkracht! Compenserende software geeft ondersteuning bij dyslexie en andere lees- en spellingproblemen. De compenserende software leest teksten voor en geeft zo ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen en studeren. Daarnaast biedt ze ondersteuning bij het schrijven van teksten. 

 

Compenserende voorleessoftware geeft ondersteuning en vermindert de belemmeringen, die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Dankzij deze software kunnen leerlingen met lees-, schrijf- of leerproblemen zoals dyslexie eindelijk presteren op hun cognitieve niveau. Bekijk het overzicht waarin we compenserende software vergelijken.

 

Zet compenserende voorleessoftware in en verminder zo de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengt. Programma’s als Alinea, Kurzweil en Read&Write zorgen dat zwakke lezers zelfredzaam omgaan met teksten.


Artikelen over compenseren

Compenseren in het digitale onderwijs

Onderwijsprofessionals weten vaak niet welke mogelijkheden goede dyslexiesoftware heeft en hoe deze software aansluit bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Compenserende software doet namelijk veel meer dan voorlezen.

Lees het artikel

‘Alinea Suite is van meerwaarde voor onze leerlingen’

Van de circa 2.000 leerlingen op De Meerwaarde hebben er meer dan 400 een dyslexieverklaring. Om deze leerlingen te ondersteunen zet de school Alinea Suite in.

Lees het artikel

Compenserende software helpt leerling met NT2-achtergrond

Niet alleen zwakke lezers maar ook leerlingen met een NT2-achtergrond zijn gebaat bij de inzet van compenserende software. De software zorgt dat zij beter kunnen omgaan met teksten. Het maakt hen zelfredzamer, taalvaardiger en zelfverzekerder in het Nederlands. 

Lees het artikel

Compenserende software helpt bij het leren van een taal

Moderne vreemde talen maken een belangrijk deel uit van het curriculum van het voortgezet onderwijs. Ook leerlingen met dyslexie moeten deze vreemde talen leren. En dat kan best lastig zijn. Gelukkig biedt compenserende software ook hier uitkomst.

Lees het artikel

De meerwaarde van compenserende software

Het hebben van dyslexie of een taal ontwikkelingsstoornis heeft grote gevolgen. Om deze gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software diverse functionaliteiten.

Lees het artikel

Wanneer zet je compenserende software in?

Het gebruik van compenserende software helpt een leerling op diverse vlakken en voorkomt frustratie van talent en schoolmoeheid. Zet het in vanaf groep 5.

Lees het artikel

Compenserende software en digitale lesmethodes

Het werken met digitale lesmethodes vraagt een goede inventarisatie van reeds aanwezige ondersteunende functies, de kwaliteit daarvan én de mogelijkheden van de combinatie met compenserende software.

Lees het artikel

Compenserende software effectief bij dyslexie

De inzet van compenserende software is een van de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie bij het lezen en schrijven van teksten te ondersteunen. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Lees het artikel