Maak werk van leesbevordering

Leesbevordering is het stimuleren van leerlingen zodat zij meer leesplezier en leesmotivatie ervaren. Alleen als kinderen lezen leuk gaan vinden zullen ze de leeskilometers maken die nodig zijn om vaardige lezers te worden. Vaardig kunnen omgaan met teksten is niet alleen een voorwaarde voor schoolsucces, maar ook voor het latere maatschappelijk functioneren.

 

Gemotiveerde lezers lezen veel en verhogen daarmee hun leesvaardigheid en woordenschat. Leesmotivatie is een goede voorspeller van leesgedrag en leesprestatie en is een belangrijke factor in de strijd tegen laaggeletterdheid. Door structureel werk te maken van leesbevordering kan het onderwijs leesplezier en de leesmotivatie stimuleren.

 

Boekies is dé aanpak waarmee het onderwijs werkt aan leesbevordering en leesplezier. 


Artikelen over leesbevordering

Leesbevordering in de praktijk

Leesbevordering is meer dan een half uur lezen met de klas. In elke bouw is het belangrijk om goede leesbevorderingslessen te geven. We geven je graag wat inspiratie met deze werkvormen! Zowel voor het PO als het VO.

lees het artikel

Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen?

Veel leerlingen hebben een lage leesmotivatie of zelfs een weerstand tegen lezen. Wat kan het onderwijs doen om leerlingen weer leesplezier te geven?

lees het artikel

Leesbevordering in de klas, hoe pak je dat aan?

Om leerlingen echt aan het lezen te krijgen is heel wat meer voor nodig dan het dagelijkse vrij-leesmoment in de klas.

lees het artikel

Geef leesbevordering de hoogste prioriteit!

Veel lezen verbreedt de woordenschat en ontwikkelt het leesbegrip en tekstschrijven. Daar hebben leerlingen veel profijt van.

lees het artikel

Leesmotivatie voorspelt leesgedrag en leesprestaties

Leesmotivatie en leesplezier zouden door de positieve relatie met leesgedrag en leesprestaties een belangrijke rol moeten spelen bij de invulling van goed leesonderwijs.

lees het artikel

Inclusiviteit in het leesonderwijs

Door het lezen van boeken maken kinderen kennis met de wereld om zich heen. Ze verplaatsen zich in personages in boeken en leren wat anderen doen, zeggen en voelen.

lees het artikel