Voorkom dat leesproblemen ontstaan

Geef leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling preventieve ondersteuning. Extra hulp bij het automatiseren van het leesproces voorkomt leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie.

 

Lexima biedt een preventieve aanpak voor leerlingen in de leeftijd 4 tot 7 jaar die een risico lopen op leesproblemen. Zij krijgen extra ondersteuning nog voor zij een achterstand hebben. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie effectief voorkomen. De behaalde resultaten beklijven. Leerlingen hebben er hun hele leven voordeel van.

 

Zet Bouw in en voorkom effectief leesproblemen.


Artikelen over preventie

Wat zijn de effecten van Bouw! in de praktijk?

In de onderwijspraktijk lukt het niet altijd om alle adviezen over de inzet van Bouw! te volgen. Nu is er ook onderzoek gedaan naar de inzet van Bouw! ‘natuurlijke omstandigheden’.

lees het artikel

Wat zegt onderzoek over gebruik en effectiviteit van Bouw!?

Naar de preventieve interventie Bouw! is veel onderzoek gedaan. In dit artikel lees je een overzicht.

lees het artikel

Starten met Bouw! in groep 2

Februari is de tijd voor de screening en toetsing halverwege het schooljaar. Dit is het uitgelezen moment om te kijken welke leerlingen uit groep 2 je voor Bouw! wil selecteren.

lees het artikel

'Bouw! werkt het best met een gedegen aanpak'

Op Basisschool De Bouwsteen werken leerlingen volgens een strak schema met Bouw!

lees het artikel

Flexibele inzet van Bouw!-tutoren

In Bouw! mogen niet-professionele tutoren de leerlingen begeleiden. Deze begeleiding kan op diverse manieren worden vormgegeven.

lees het artikel

Tips voor het trainen van Bouw! tutoren

De inzet van Bouw! wordt pas echt een succes als de jonge leerlingen goed begeleid worden.

lees het artikel

Tips voor het werken met Bouw!-tutoren

Bouw!-tutoren geven tijdens het werken directe feedback en emotionele ondersteuning. Onderstaande tips maken het werken in Bouw! een succes!

lees het artikel

De Eem zet ouders en bovenbouwers in bij Bouw!

Bovenbouwleerlingen en ouders worden ingezet als tutor om het werken met Bouw! gemakkelijker te maken. 

lees het artikel

'Onze leerlingen hebben veel profijt van Bouw!'

Met Bouw! lukt het de Ds. Joh. Groenewegenschool uit Werkendam om leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen.

lees het artikel

Toetsen op afstand met Bouw!

Met de Google Remote Desktop Sharing kan je eenvoudig bij leerlingen die noodgedwongen vanuit huis werken op afstand kon toetsen.

lees het artikel