Werk achterstanden weg met remediëren

Bied leerlingen die het tempo van de groep niet bijhouden en dreigen te stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling extra ondersteuning. Zo werk je opgelopen achterstanden in lees- en spellingvaardigheid weg.

 

Het grootste deel van de leerlingen die gerichte remediërende spelling- en leesoefeningen aangeboden krijgen zullen hun achterstand wegwerken en na verloop van tijd weer met de klas kunnen meedoen. Een effectieve aanpak is gestructureerd en sluit aan bij de problematiek van de leerling.  

 

Door het gebruik van remediërende software worden de lees- en spellingproblemen effectief aangepakt en worden onnodige diagnoses dyslexie voorkomen. Dat kan met onze educatieve software op ondersteuningsniveau 2 en 3. Kies voor Letterster, Flits! Tutorlezen, Dexlex en/of BLOON.


Artikelen over remediëren

BLOON heeft veel mogelijkheden

Leerlingen gebruiken BLOON om te oefenen met spelling, werkwoordspelling, woordenschat en het leren van woorden in een andere taal. De kracht van BLOON is de bewezen effectieve methodiek van het visueel dictee.

lees het artikel

Effectief rekenonderwijs door duidelijke instructie

Goed kunnen rekenen is een belangrijke basisvaardigheid voor iedereen die wil meekomen in de maatschappij. Toch verlaten nog altijd leerlingen de basisschool of het voortgezet onderwijs zonder goed te kunnen rekenen. Hoe kunnen we dit voorkomen?

lees het artikel

Spelling in de spotlights

In het Nederlands is het spellen veel moeilijker dan het lezen. Desondanks is er maar op weinig scholen bekend hoe het leren van de spelling verloopt en welke ondersteuning leerlingen met spellingproblemen nodig hebben.

lees het artikel

In Letterster werken leerlingen op hun eigen niveau

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Het ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie.

lees het artikel

Optimale ondersteuning met Letterster

De interventie Letterster sluit aan bij de werkzame componenten die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) noemt in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

lees het artikel

Van letterhater naar letterster

Scholen zetten het online oefenprogramma Letterster in om kinderen met lees- en spellingproblemen te ondersteunen op ondersteuningsniveau 3.

lees het artikel

Oefenen met BLOON

Het gebruik van de juiste spelling blijft voor veel leerlingen lastig. Steeds meer scholen kiezen voor BLOON als ondersteuning voor het inoefenen van de spellingregels.

lees het artikel

BLOON bij Frans en Duits

BLOON wordt in het voortgezet onderwijs gebruikt bij het vreemde talen onderwijs. Het biedt oplossingen voor het aanleren van de juiste uitspraak en schrijfwijze. Vooral bij klankzuivere talen die dicht bij de moedertaal liggen.

lees het artikel

Flits! Tutorlezen helpt leerlingen en leerkracht

Flits! Tutorlezen is een computergestuurd flitsprogramma dat op een effectieve manier het automatiseren van het leesproces op woordniveau bevordert.

lees het artikel